Olulised teated ja tulevased sündmused

KATEHHEES 2020/2021 TÄISKASVANUTELE

2020/2021 aasta katehheesi kursus täiskasvanutele algas kolmapäeval 23. septembril 2020 kell 18.30.  Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu. Katehheesi viib läbi piiskop Philippe Jourdan.

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli uus õppeaasta algas 27. septembril. Info

KATEHHEES PIIBLIST

Katehhees Kuidas aru saada Piiblist alustab alates 28.09 esmaspäeviti pastoraalkeskuses kell 18.45. Esimene kohtumine toimub Zoomis! Uutel osalejatel palume Zoomi lingi saamiseks kirjutada isa Wodekile: xwodek@gmail.com.

Loe lähemalt: Kathhees Piiblist 

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 29.09 teisipäeviti pastoraalkeskuses kell 18.45. Esimene kohtumine toimub Zoomis! Uutel osalejatel palume Zoomi lingi saamiseks kirjutada isa Wodekile: xwodek@gmail.com.

Loe lähemalt: Piibliring

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2020

Advendiaja rekollektsioon toimub Pirita kloostris 2.-5. detsember. Registreerimiseks võtta ühendust isa Wodekiga, xwodek@gmail.com. 

Info rekollektsiooni kohta: SIIT

Viimased uudised

25. septembril mööbub kaks aastat sellest kui paavst Francsicus külastas Eestit. Ajalooline sündmus leidis aset ühepäevase visiidina, kui paavst saabus Eestisse Lätist 25. septembri hommikul. Paavst kohtus riigipeaga ja haritlaskonnaga Kadriorus, noortega Kaarli kirikus, Halastuse Misjonäri oduõdedega Peeter-Pauli katedraalis ning Püha Missa toimus Tallinnas Vabaduse väljakul. Paavst puhkas...

Usudoktriini Kongregatsiooni prefekt kardinal Luis Ladaria kirjeldab Samaritanus bonus-t kui „vajalikku dokumenti“, pidades silmas uusi regulatsioone ja üha lõdvemaid seadusi eutanaasia, abistatud enesetappude ja elu lõppu käsitlevate sätete osas.  Kardinal Ladaria selgitab intervjuus Vatikani Uudistele uue dokumendi väljaandmise põhjuseid.

Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli uus õppeaasta algab 27. septembril. Alustame lastemissaga (kell 11.30 pastoraalkeskuse kolmandal korrusel), millele järgneb lastevanemate koosolek ja kohtumine piiskopiga. Pühapäevakool ehk laste katehhees see ettevalmistus, mida Kirik näeb ette sakramentide (ristimine, piht, Armulaud, kinnitamine) vastuvõtmiseks. Kuid pühapäevakool ei ole ainult kohustus -...

2.-5. detsembril 2020 toimub Pirita kloostris advendiaja rekollektsioon "Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud". Advent on aeg, mis valmistab meid ette üheks kirikuaasta tähtsaimaks suurpühaks - Jeesuse sündimiseks. Rekollektsioonil osalemine annab võimaluse selleks valmistuda vaikuses ja palves ning Jumala sõna üle mõtiskledes. Osalustasu: 105 eurot (hinna sees on neli...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

en rueesti

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545 

Copyright © 2019 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search