en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

PÜHA JOOSEPI SUURPÜHA

20. märtsil tähistame Püha Joosepi, Pühima Neitsi Maarja abikaasa suurpüha. Missa Tallinna katedraalis on kell 8.00 ja 18.00. Sel päeval on usklikud kohustatud osalema pühal Missal.

EKSTREEMNE RISTITEE 2023: AINULT ROMANTIKUTELE

Selle aasta Ekstreemne Ristitee toimub reedel, 31.03. Alustame Keilast ja käime 43 km öösel, vaikuses. Info ja registreerimine

VAIMULIK PÄEV NAISTELE 25.03.

Vaimulik päev naistele piiblitantsusega. Lisainfo: vaimulik päev naistele. 

PIHILITURGIA

Pihiliturgia toimub reedel, 31. märtsil kell 18 Tallinna Peeter-Pauli katedraalis.

LASTELAAGER 2023

9.-16. juulil toimub Kodasemal Peeter-Pauli koguduse lastelaager „Jumala laste oaas. Kahekõnes Jumalaga“. Lisainfo: Lastelaager

ÜLEMAAILMNE NOORTEPÄEV

26.07-6.08 toimub Portugalis Ülemaailmne Noortepäev. 
Registreerumine kestab kuni 31.03!
Rohkem infot: noortepaev.ee 

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST III"

Sel aastal jätkame Uue Testamendiga. Oodatud on kõik - nii eelmistel aastatel osalenud kui uued huvilised! Kohtume esmaspäeviti alates 3.10 kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 4.10 kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lisa PIIBLIRING.

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku kiriku taskuhäälingut on võimalik kuulata: katolikupodcast

Viimased uudised: Eesti

Kord aastas vaimulikud osalevad kohustuslikul rekollektsioonil. Sel paastuajal annab oma rekollektsioonikogemusest ülevaate isa Edgaras Versockis. Ta viibis märtsis Leedus, Kruonise linna lähedal maal, Opus Dei rekollektsioonikeskuses viiepäevasel rekollektsioonil. Tema rekollektsiooni päevakava hõlmas adoratsiooni pühima Altarisakramendiga, meditatsiooni, roosipärja palvust, temaatilisi...

Paastuajal, nagu viimastel aastatel, toimub Eestis Ekstreemne Ristitee. See on eriline Jumalateenistuse vorm, mis on väga populaarne Poolas ja ka teistes riikides.Ristitee on plaanis läbi viia öösel, 31.03 - 1.04 reedest - laupäevani. 31.märtsil kl. 18.30 alustame Missaga Keila Baptistide koguduses, seejärel algab u 43 km pikkune teekond, mille käime läbi vaikuses. Ristitee lõpeb Püha Missaga...

Paastuajal pühapäeviti pärast eestikeelset Missat Tallinna Peeter-Pauli katedraalis toimuvad loengud, mis toetavad meie hingeelu paastuajal. Loenguid viib läbi isa Pedro Cervio. Teemad:26.02: Jeesust kiusatakse kõrbes; Jeesuse kiusatused ja meie kiusatused 05.03: Jeesus kirgastatakse: valgusele palve ja risti kaudu12.03: Samaaria naine: Jeesuse kannatlikkus meie vastu19.03: Jeesus tervendab...

Paastuajal reedeti kell 17 toimub meie katedraalis ristitee palvus. Kõikides teistes katoliku kogudustes toimuvad samuti ristitee palvused paastuajal. Vajadusel palume võtta ühendust katoliku kogudustega Eestis. Ristiteel mõtiskletakse Jeesuse kannatuste üle Tema surmamõistmisest kuni hukkamise ja matmiseni ning loetakse iga peatuse juures järgmised alljärgnevad palved (vt. alljärgnevalt). Nii...

Viimased uudised: Välismaa

Paavst Franciscus palvetab märtsis väärkohtlemise ohvrite eest. Ta palub kogu Kirikul tema palveintentsiooniga liituda. Oma palveläkituses rõhutab paavst, et kirik ei saa varjata väärkohtlemist, ükskõik kus see ka ei toimuks. Kirik peab tegema kõike, et kuriteod tuleks välja Kirikus. Kirik peab toetama kõiki ohvreid.  Ja mitte ainult. Paavst ütleb, et Kirik peab aitama välja...

Aasta pärast Venemaa Föderatsiooni agressiooni Ukrainale, kestab seal ikka veel sõda. Euroopa Piiskoppide Konverentsi president piiskop Gintaras Grušas uuendab oma üleskutset rahvusvahelisele kogukonnale, et töötada relvade vaigistamise ja selle konflikti lõpetamise nimel. Euroopa piiskopid ja kristlikud kogukonnad jätkavad palvetamist selle sõja ohvrite ja nende perekondade eest. Kogu...

Paastupüha patukahetsus ja sinodaalne teekond   Kallid vennad ja õed!   Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumid jutustavad kõik Jeesuse Issandamuutmise episoodi. Siin näeme Issanda vastust sellele, et tema jüngrid ei mõista teda. Veidi varem oli toimunud tõeline kokkupõrge Õpetaja ja Siimon Peetruse vahel, kes pärast seda, kui ta oli tunnistanud oma usku Jeesusesse Kristusesse,...

Prahas, kus toimub sinodi kontinentaalne assamblee, väljendavad Euroopa kirikud oma lähedust 6. veebruari maavärina tõttu raskelt kannatanud Lõuna-Türgi ja Põhja-Süüria rahvale. Hukkunute arv on ikka veel tõusuteel ning häving ja elanikkonna kannatused on sügavalt mõjutanud ja puudutanud meie hinge. See on sügav haav, mis Süürias lisandub sõjale, mis on seal 12 aastat kestnud.

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search