en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

KATEHHEES „ KUIDAS ARU SAADA PIIBLIST"

Katehhees Piibli teemal esmaspäeviti alates 4. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses.


Loe lähemalt: Katehhees

PIIBLIRING

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. 


Kohtumised teisipäeviti alates 5. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses.


Loe lähemalt: Piibliring

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Katehees 2021/2022 algab 29. septembril 2021.

Loe lähemalt: katehhees täiskasvanutele

Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu (vorm). 

PÜHAPÄEVAKOOL, ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Pühapäevakool lastele - 19.09.  Info
Ettevamistus noortele Kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks 10.10. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

Viimased uudised: Eesti

Reedel, 17. septembril kell 19 toimub kohtumine Johannes Paulus II saalis Tallinnas (Vene 18), kus räägitakse Jumala sulase Eduard Profittlichi õndsakskuulutamisest ja selleks ettevalmistamisest. Kõik huvilised on kutsutud!

„Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on – Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute.“ (1Ts 2:13)  Praeguseks on kogu Piibel või selle üksikud osad tõlgitud 3384 keelde (oktoober, 2019. a.). Tõepoolest, Pühakirja vastu tunnevad huvi paljud...

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kirjast heebrealastele loeme: „Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja!“ (Hb 4:12). Kui me oleme valmis selle sõna vastu võtma,...

Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli uus õppeaasta algab 19. septembril. Alustame lastemissaga (kell 11.30 pastoraalkeskuse kolmandal korrusel), millele järgneb lastevanemate koosolek ja kohtumine piiskopiga. Pühapäevakool ehk laste katehhees see ettevalmistus, mida Kirik näeb ette sakramentide (ristimine, piht, Armulaud, kinnitamine) vastuvõtmiseks. Kuid pühapäevakool ei ole ainult kohustus -...

Viimased uudised: Välismaa

"Nad olid saanud Issandalt Püha Kiriku ja selle rahva kaudu hindamatu usu hüve ja sajanditepikkuse armastuse elava Jumala vastu. See on kardinal Stefan Wyszyński ja ema Elisabetta Róza Czacka ühine pärand Poola kirikule," ütles prefekti, kardinal Marcello Semeraro õndsaks kuulutamise Missal Varssavis.

Paavst Franciscus on 34ndal apostellikul visiidil Ungarisse ja Slovakkiasse. Ungaris, 52. rahvusvahelise Armulaua Kongressi lõppumissal ütles ta, et Jeesuse küsimus Evangeeliumis - "Kelle teie ütlete minu olevat" - on adresseeritud igaühele meist isiklikult. See on küsimus, mis „nõuab rohkem kui kiiret vastust katekismusest”. See "nõuab olulist...

Algamas on uus Sinod 2021-2023 Kirikus. Sinodi pidulik avamine toimub Roomas 9. – 10. oktoobril. Sinod lõpetatakse Vatikanis 2023. aastal piiskoppide kogunemisega kogu maailmast. Sinodi peasekretariaat on avaldanud ettevalmistava dokumendi koos vademecumiga (ehk käsiraamatuga), et näidata järgmise Sinodi  juhtpõhimõtted.  Sinodi dokument on kättesaadav SIIT.

Kadrinal Angelo Bagnasco, Euroopa Piiskoppide Konverentsi president ja Rev. Christian Krieger Euroopa Kirikute Konverentsi president tegid ühisavalduse „Kodu kõigile? Jumala Maja (kr k Oikos)” 26. augustil 2021, et kutsuda kõiki kristlasi Euroopa kirikutes, kogudustes, kirikukogukondades ja kõiki hea tahtega inimesi jälgima ja tähistama nn. Loomise Hooaega 1. septembrist 4. oktoobrini 2021...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search