en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

KEHTIVAD PIIRANGUD KIRIKUTES

Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kirikus. Rangelt soovituslik on kanda meditsiinilist maski. Kirikutes kehtib 50% ruumitäituvuse nõue. Missadel palume istuda hajutatult. Alates 1. novembrist 2021 kehtib avalikes siseruumides liikumispiirang ajavahemikus 23.00 – 06.00. Kõik Missad peavad praeguse korra järgi lõppema kella 23.00ks. Vabandame ebameeldivuste pärast!

KATEHHEES „ KUIDAS ARU SAADA PIIBLIST"

Katehhees Piibli teemal esmaspäeviti alates 4. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lähemalt: Katehhees

PIIBLIRING

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kohtumised teisipäeviti alates 5. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lähemalt: Piibliring

PÜHAPÄEVAKOOL, ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Pühapäevakool lastele - iga pühapäev kl.13.00.  Info
Lastemissa pastoraalkeskuses (III. korrus) - kuu 1. ja 3. pühapäev kl.11.30

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

Viimased uudised: Eesti

Igal aastal 18.–25. jaanuaril kutsutakse kogu maailmas palvetama kristlaste ühtsuse eest. Alates 1966. aastast korraldavad seda palvet Kirikute Maailmanõukogu ja Rooma-Katoliku Kirik üheskoos. Päevakohaste materjalidega saab tutvuda siin: dokumendid 

Valmis on saanud uus katoliku meediakanal: Katoliku taskuhäälingud 2022. Esmalt oleme lisanud 10 lühiloengut küsimus-vastus vormis usu küsimustes. Nendele küsimustele vastab piiskop Philippe Jourdan. Taskuhääling on leitav SIIT:  Täname Raadio 7 stuudio kasutamise eest. Värskendame katoliku taskuhäälingut mõne kuu tagant ja järgmiseks soovime pakkuda uut kuulamist hingeelu teemadel...

Olgugi et ka 2021. aasta möödus kirikute ja koguduste jaoks erinevate piirangute tingimustes (sh avalike jumalateenistuste ja usuliste talituse riigipoolse keelamisena märtsist kuni maini), toimus Katoliku Kiriku koguduste ja kloostrite elu ja tegevus eelmisel aastal igapäevaselt, teenides Kiriku liikmeid sakramentidega ning jagades kõigile soovijatele vaimset ja hingelist tuge. Järgnevalt...

Möödunud 28. detsembril algas 2021. aasta rahvaloendus, mis kestab kuni 28. veebruarini 2022. Seekordsel rahvaloendusel kasutatakse kombineeritud meetodit. See tähendab, et valdavalt kogub statistikaamet vajaliku info riiklikest andmekogudest (andmed 31.12.2021 seisuga). Inimestelt palutakse lisaküsitlusega infot vaid registrites puuduvate enesehinnanguliste tunnuste kohta.

Viimased uudised: Välismaa

Eelseisval 2022. aasta kristlaste ühtsuse palvenädalal kutsuvad kardinal Mario Grech ja kardinal Kurt Koch kõiki kristlasi palvetama kristlaste ühtsuse eest ja jätkama koos teekonda, sinodaalset teekonda. 28. oktoobril 2021 kõigile oikumeenia eest vastutavatele piiskoppidele saadetud ühiskirjas pakkusid kristlaste ühtsuse edendamise paavstliku nõukogu president kardinal Koch ja piiskoppide...

Vatikani meediaosakond tegi intervjuu paavst Franicisusega vesteldes isaduse tähenduse üle tänases maailmas ning avati mõningaid mõtteid paavsti kirjast Patris Corde. Intervjuu ilmus itaaliakeelses Püha Tooli ajalehes L' Osservatore Romano. Toome siinjuures ära intervjuu eesti keeles. Püha Isa, kuulutasite välja pühale Joosepile pühendatud aasta, kirjutasite apostelliku kirja Patris...

Paavst Franciscus on kutsunud usklikke palvetama jaanuarikuu jooksul inimeste eest, keda diskrimineeritakse ja kiusatakse taga oma usu pärast, tuletades meile meelde, et usuvabadus ei piirdu ainult jumalateenistuse vabadusega, vaid on seotud vendlusega. "Kuidas on võimalik, et paljud usuvähemused kannatavad praegu diskrimineerimise või tagakiusamise all? Kuidas saame lubada, et selles nii...

Kallid vennad ja õed, häid jõule! Jumala Sõna, kes lõi maailma ja annab inimkonna ajaloo teekonnale tähenduse, sai lihaks ja elab meie keskel. Ta tuli nagu sosin, nagu õrna tuule sahin, et täita iga mehe ja naise süda imega, kes on avatud suurele saladusele.  Jumal ei taha jätkata monoloogi, vaid dialoogi. Sõna sai lihaks, et meiega dialoogi...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search